Tagged: อุทยานแห่งชาติออมหลวง

อุทยานแห่งชาติออมหลวง จ.เชียงใหม่

จุดเช็คอิน จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติออมหลวง

อุทยานแห่งชาติออมหลวง จ.เชียงใหม่ ที่นี่เป็นช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหินขนาบลำน้ำ ทำให้เกิดหุบผาลึกลงไป ความลึกของหน้าผาวัดจากสะพานออบหลวงถึงระดับน้ำปกติประมาณ 32 เมตร ส่วนแคบสุด 2 เมตร ความยาวของช่องแคบประมาณ 300 เมตร ขอบอกเลยว่าธรรมชาติได้สร้างสรรความน่าพิศวงไว้ให้กับพื้นที่ส่วนนี้อย่างน่ามหัศจรรย์ ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติออบหลวง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240